תאריך התחלה

הקורס פתוח

מחיר

חינם

משך הקורס

4 שעות

מה נלמד?

  • מהות הרפורמה – תיקון 34 לחוק רישוי עסקים
  • הסדרת תהליך הרישוי
  • פיקוח ואכיפה

תיאור:

תכלית הרפורמה בתיקון 34 לחוק רישוי עסקים היא שיפור תהליך הרישוי, ייעולו ויצירת ודאות, שקיפות ונגישות עבור בעלי העסקים לדרישות החלות עליהם. הרפורמה מגדירה תהליכי רישוי שונים המותאמים לסוגי העסקים השונים ומכאן שמה: "רישוי עסקים דיפרנציאלי".
מטרת הקורס היא סיוע בעבודתם של העוסקים ברישוי עסקים ברשויות המקומיות, הבהרת התיקונים שנעשו בסעיפי החוק כתוצאה מהחלת הרפורמה בחוק רישוי עסקים, תוך התייחסות לסוגיות מעשיות רלוונטיות לעבודת העוסקים ברישוי עסקים. הקורס מיועד לעוסקים ברישוי עסקים ברשויות המקומיות, בארגונים ולבעלי עסקים.
הקורס האינטראקטיבי כולל אנימציות, טבלאות, תרשימים, תרגולים, תרחישים וסרטונים שמטרתם לפשט את הנוסח המשפטי של החוק ולהפכו מובן לכל אחד.

הקורס פתוח. ההרשמה פתוחה

צוות הקורס:

אפרת פרידמן

מרצה

קצת עלי

איילת שאשא

מרצה

קצת עלי