Start Date

Course is open

Price

Free

Course Duration

1 שעות

קורס זה זמין ופתוח ללמידה בלבד (הקורס אינו כולל חלק יישומי וצבירת גמול השתלמות באופן מקוון)

מה נלמד?

  • מאפייני בעיות התנהגות מוחצנות
  • גורמי סיכון וחוסן
  • דפוסי התמודדות בזמן לחץ- תגובת FFF- להילחם, לקפוא, לברוח.
  • מה קורה בזמן התקף זעם? הסבר פיסיולוגי.
  • אסטרטגיות התמודדות וויסות עצמי.
  • ביסוס התקשרות בטוחה.
  • שימוש בחיזוקים חיוביים.
  • בניית תכנית התנהגותית.
  • הצבת גבול יעיל באמצעות ארבעה צעדים.
  • איך להתמודד עם התקפי זעם? כלים קונקרטיים למניעה והתמודדות תוך כדי ולאחר התקפי זעם.

Description:

בקורס זה נציג התמודדות רב מימדית עם בעיות התנהגות התנהגות מוחצנות- ברמת הילד, משפחתו והמערכת החינוכית. זאת באמצעות מודל ה.ב.נ.ה – שבו מזהים את גורמי הסיכון והקושי של הילד, על מנת להתחקות אחר הסיבות להתנהגות הילד. חוברים לברית של שיתוף פעולה עם הוריו של הילד. בונים נראטיב חדש על פשר ההתנהגות של הילד, שבו ממשיגים את הקשיים שמביאים להתנהגות הגלויה לעין ואת נקודות החוזק שיכולות לשמש כעוגן לטיפול.
הנראטיב מתייחס לכך שהילד עם בעיות ההתנהגות לרב חווה רגשות קשים ומנסה לעזור לעצמו להרגיש יותר טוב בדרכים לא יעילות. תפקיד המבוגרים שסביבו לעזור לו למצוא אסטרטגיות התמודדות יעילות ומסתגלות יותר לסביבה.
לבסוף בניית תכנית התערבות המבוססת על קידום קשר בטוח בין הילד לגננת ובניית תכנית התנהגותית המתמקדת בקידום התנהגויות רצויות ומניעת גורמים המביאים להתנהגויות שליליות.
מדובר בתהליך לא פשוט, שבו עליות ומורדות. תפקיד המבוגרים המשמעותיים לילד, לחבור יחד, בניסיון להבין אותו, לבנות עבורו סביבה המותאמת לצרכיו, לאפשר לו לחוות הצלחות, לתקן כישלונות ולשמור על התקווה. חשוב לא להישאר לבד ולהיעזר באנשי המקצוע המלווים את הגן (יועצת, פסיכולוגית, פיקוח ורשות) ובביסוס תמיכה וערבות הדדית בצוות. בצד הקשיים, חשוב להחזיק את התקווה גם עבור הצוות ולזכור שמדובר בתהליך מתגמל ומשמעותי, שכן המציל נפש אחת כאילו הציל עולם מלא.

The course is open. Registration is open